Latinsk navn: Chroicocephalus ridibundus
Engelsk navn: Black-headed gull
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Måger

Hættemågen kan ses året rundt i Danmark enten som standfugl eller vintergæst. Den yngler oftest i nærheden af kyster, ved søer nær rørskove og ved åer. Kan også forekomme på marker, enge og i haver samt byparker. Hættemåger yngler i store kolonier.

Kendetegn
Hættemågen har grå ryg og vinger med sorte spidser. Ellers er fjerdragten hvid. Næbbet og fødderne er orangerøde. I yngledragten bærer fuglen desuden den brune hætte, der har givet den navnet. Om vinteren er hovedet hvidt med en plet bag øjet.

Føde
Føden består af et bredt udvalg af orme, insekter, ådsler, småfisk, krebsdyr, snegle samt organisk affald fra lossepladser.

Hættemåge - Chroicocephalus ridibundus - Black-headed gull
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land, Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 93-105 cm
  • Længde: 34-37 cm
  • Vægt: 225-350 g
  • Max levealder: 30 år
  • Kuldstørrelse: 2-3 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 23-36 dage
  • Ungetid: 35 dage
Vidste du det?
Hættemågen er den mest almindelige og mest udbredte måge i Danmark. Den danske ynglebestand af hættemåger er den fjerdestørste i Europa. Dette skyldes blandt andet, at hættemågerne nyder godt af de store mængder affald fra byerne.