Latinsk navn: Tadorna tadorna
Engelsk navn: Shelduck
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

I Danmark er de fleste gravænder trækfugle. De kan dog ses hele året nær lavandende kyster eller ved søer og moser inde i landet - særlig  mange gravænder overvintrer ved Vadehavet.

Kendetegn
Gravænder er store gåselignende fugle med broget fjerdragt. De kendes især på det rustbrune brystbånd, det røde næb og det mørkegrønne hoved. Hannen og hunnen ligner hinanden. Hunnen er dog mindre, og hannen har en større rød knop på næbbet.

Føde
Gravænder holder sammen i par, og de forsvarer et bestemt yngleterritorium nær kysten eller søer. Deres føde består af muslinger, krebsdyr, insekter og planter.

Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 110-133 cm
  • Længde: 61 cm
  • Vægt: 1,1-1,45 kg
  • Max levealder: 24 år
  • Kuldstørrelse: 8-10 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 29-31 dage
  • Ungetid: 45-50 dage
Vidste du det?
Gravænder holder meget tæt sammen parvis. Modsat mange andre ænder passer både hannen og hunnen ungerne. Desuden flyver gravænderne ofte parvis. Hunnen, som er lidt mindre end hannen, flyver forrest.
Gravand - Tadorna tadorna - Shelduck