Latinsk navn: Anser anser
Engelsk navn: Greylag goose
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Grågåsen er en meget almindelig ynglefugl ved søer, moser, mindre vandhuller og parker, hvor der også findes græs. Når yngletiden er ovre, samles grågæssene i store flokke. Grågæssene er trækfugle. Mange grågæs vælger at overvintre i Danmark, og derfor kan de ses hele året.

Kendetegn
Grågåsen er gråbrun med lyserøde ben og et orangerødt næb. Grågåsens vinger er tofarvede, hvilket tydeligst ses, når den flyver. Forvingerne er lyse, hvorimod bagvingerne er noget mørkere.  

Føde
Føden består af plantedele som græs, vandplanter og dyrkede afgrøder.

Grågås - Anser anser - Greylag goose
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 147-180 cm
  • Længde: 75-90 cm
  • Vægt: 3,4-3,7 kg
  • Maks. levealder: 23 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 27-28 dage
  • Ungetid: 50-60 dage
Vidste du det?
Et par gæs holder sammen hele livet. De vender hvert år tilbage til deres redested. Når gæslingerne er udrugede, holder familien sammen og bevæger sig i flok med faderen bagerst for at forsvare flokken mod mulige fjender.