Latinsk navn: Ardea cinerea
Engelsk navn: Grey heron
Klasse: Fugle
Orden: Storkefugle
Familie: Hejrer

Fiskehejren forekommer i hele Danmark, bortset fra i Bornholm. Den ses ofte ved søer, moser og fjorde. Fiskehejrerne yngler i høje træer. Fiskehejren er en trækfugl - enkelte overvintrer dog i Danmark.

Kendetegn
Fiskehejren er en langbenet storkefugl, med en grå overside med mørke markeringer på skuldrene. Hovedet og halsen er hvid, og næbbet er kraftigt og gult. Hiskehejren kan desuden kendes på den lange s-formede hals og de lange sorte nakkefjer.

Føde
Fiskehejrer ses ofte på jagt efter fisk i lavt vand, hvor den stirrer efter et muligt bytte i vandet. Føden består af fisk, frøer, større vandinsekter samt smågnavere som mus og mosegrise.

Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 150-195 cm
  • Længde: 90 cm
  • Vægt: 1,6-2 kg
  • Maks. levealder: 35 år
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 25-27 dage
  • Ungetid: 50-60 dage
Vidste du det?
Når fiskehejren er på flugt, trækker den hovedet tilbage mellem skuldrene og strækker benene bagud.
Fiskehejre - Ardea cinerea - Grey heron