Latinsk navn: Fringilla coelebs
Engelsk navn: Chaffinch
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Finker

Bogfinken er en meget almindelig ynglefugl i Danmark. Den træffes hele året. Om efteråret trækker mange ungfugle og bogfinkehunner dog til Sydeuropa, hvor de overvintrer.

Kendetegn
Bogfinkehannen har en blågrå isse og nakke. Undersiden og ryggen er stærkt rødbrun. Både han og hun har to karakteristiske hvide bånd tværs over vingerne.

Føde
Om sommeren lever bogfinkerne især af insekter og smådyr. Om vinteren lever de mest af frø og frugt, som de finder på buske og på jorden.

Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb
  • Vingefang: 24,5-28,5 cm
  • Længde: 15 cm
  • Vægt: 19-24 g
  • Maks. levealder: 14 år
  • Kuldstørrelse: 4-5 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 12-13 dage
  • Ungetid: 13-14 dage
Vidste du det?
Når bogfinken spiser frø, presser den frøet mod næbbets sider med tungen. Skallerne falder af, og så kan fuglen spise kernerne.
Bogfinke - Chaffinch - Fringilla coelebs