Latinsk navn: Arion ater
Engelsk navn: Great Black Slug
Klasse: Bløddyr
Orden: Lungesnegle
Familie: Skovsnegle

Sort skovsnegl er almindelig udbredt i hele Danmark. Den findes i skove, i haver og på marker. Man ser flest sorte skovsnegle i fugtigt og lunt vejr - især om morgenen og om aftenen, hvor luftfugtigheden er størst. Når det er varmt og tørt, gemmer skovsneglene sig mellen visne blade eller på steder hvor der er skygge.

Kendetegn
Sort skovsnegl er let at kende på grund af sin farve og den lange krop. Den kan ikke forveksles med andre snegle uden hus.

Føde
Sort skovsnegl spiser både grønne planter, døde plantedele og svampe. Den spiser også døde dyr.

Sort skovsnegl - Arion ater - Great Black Slug
Fakta
  • Levesteder: Skoven
  • Længde: Længde: Max 12 cm
  • Parringstid: August-oktober
  • Max levealder: 1 år
Vidste du det?
Sorte skovsnegle er som alle andre snegle både han og hun. Når to snegle har befrugtet hinanden, kan de begge lægge æg. De sorte skovsnegle dør om efteråret, men æggene klækkes næste forår. Ungerne er hvide, inden de bliver sorte.