Latinsk navn: Planorbarius corneus
Engelsk navn: Great ramshorn
Klasse: Bløddyr
Orden: Lungesnegle
Familie: Skivesnegle

Posthornsneglen er almindeligt udbredt i størstedelen af Danmark, dog mangler den i det nordvestlige Jylland. Sneglen trives bedst i lune og lavvandede små søer, damme, vandhuller og grøfter med mange vandplanter. Posthornsneglen kan dog også forekomme i større søer og i rolige vandløb.

Kendetegn
Posthornsneglen er den største af de danske skivesnegle, der alle har flade huse, hvor vindingerne ligger inden i hinanden fremfor at gå op i en spids. Posthornsneglens hus har ca. 5 vindinger og er posthorn-formet med en rund munding. Huset er brunligt.

Føde
Posthornsnegle lever af alger, som de rasper eller skraber af sten og vandplanter.

Posthornsnegl - Planorbarius corneus - Great ramshorn
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Husets diameter/højde: 35 mm
  • Husets bredde: Ca. 16 mm
  • Parring og æglægning: Forår-sommer
  • Posthornsnegle er tvekønnede (hver snegl er både han og hun)
  • Levealder: Ca. 2-3 år
Vidste du det?
Posthornsneglen hører under gruppen af lungesnegle, som ånder med en slags lunge. Sneglen må derfor op til overfladen for at få luft. Om vinteren, når det er koldt, går sneglen i dvale nede på på bunden. I dvaleperioden behøver sneglen ikke at få ny luft.