Latinsk navn: Modiolus modiolus
Engelsk navn: Horse mussel
Klasse: Bløddyr
Orden: Mytiloida
Familie: Blåmuslinger

Hestemuslingen er almindelig i Danmark, hvor den findes i Nordsøen, Limfjorden og Kattegat indtil Øresund og det nordlige Bæltehav. Muslingen lever på ned til ca. 40 meters dybde fasthæftet til sten eller til andre muslinger med byssustråde. Hestemuslinger danner ofte store banker på stenrev og stenet bund.

Kendetegn
Skallerne er dækket af et mørkebrunt eller sort yderlag og koncentriske striber. Hvis yderlaget er slidt af, er skallen rødviolet. Muslingen er oval med en afrundet bagende og en tilspidset forende med bukkelen øverst oppe på siden.

Føde
Hestemuslinger filtrerer ligesom andre muslinger plankton og andre mikroskopiske partikler fra vandet. På den måde er muslingerne med til at rense havvandet.

Hestemusling - Modiolus modiolus - Horse mussel
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 20 cm
  • Æg: Over 20 millioner
  • Hestemuslingen er særkønnet
  • Æg og sæd gydes frit i vandet
  • Kønsmoden: Efter 5-6 år
  • Max levealder: Over 20 år
Vidste du det?
Hestemuslingen er Danmarks største havmusling. Den kan blive rigtig gammel - helt op til 36 år. Derfor er muslingens skaller ofte tilgroet med rurer (se dyr), kalkrørsorme og tangplanter.