Latinsk navn: Cepaea hortensis
Engelsk navn: White-lipped snail
Klasse: Bløddyr
Orden: Lungesnegle
Familie: Helicidae

Havesneglen lever trods sit navn ikke blot i haver men især i løvskove. Den er almindelig udbredt i hele landet, bortset fra områder med meget lidt kalk i jorden, fx på heder og i nåleskove. Havesneglen kan kun bygge sit hus, hvis den lever på kalkholdig jord.

Kendetegn
Havesneglens hus varierer meget i farven fra brunt til rødt og gult. Huset kan være ensfarvet, eller det kan have 5 mørke bånd, som snor sig rundt om sneglehuset.

Føde
Havesneglen er udelukkende planteæder. Den spiser både grønne plantedele og halvrådne planter.

Havesnegl - Cepaea hortensis - White-lipped snail
Fakta
Vidste du det?
Sent på efteråret går havesneglen i dvale. Den graver sig ned i en bunke løv og lukker sig inde i sit hus med flere lag af størknet slim, som danner et beskyttende låg. Næste forår vågner sneglen igen.