Latinsk navn: Sphaerium corneum
Engelsk navn: European fingernail clam
Klasse: Bløddyr
Orden: Chamida
Familie: Bønne- og ærtemuslinger

Bønnemuslinger kan findes i hele Danmark i søer, vandløb, åer, damme og grøfter. Muslingerne optræder ofte i stort antal i planterne eller på bunden. Bønnemuslingernes æg og larver forbliver inde i morens gæller i såkaldte rugesække, indtil de små muslinger er ved at være kønsmodne.

Kendetegn
Bønnemuslinger er små muslinger, normalt med en oppustet eller kuglerund skal. Farven er grå, brun eller grønlig. Buklen sidder midt på skallen. Derudover kan der også være flotte cirkler på skallerne.

Føde
Bønnemuslinger lever som mange andre muslinger ved at filtrere små, organiske partikler fra vand og bundmateriale, som suges ind.

Bønnemusling - Sphaerium corneum - European fingernail clam
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: 1-2 cm
  • Bønnemuslinger er tvekønnede (hver musling er både han og hun)
  • De små muslinger er kønsmodne, når de er ca. 3 mm lange.
Vidste du det?
Bønnemuslingen kan tåle meget stærk forurening. Faktisk er bønnemuslingen det bløddyr i Danmark, der kan tåle stærkest forurenet vand.