Latinsk navn: Ensis ensis
Engelsk navn: Razor shell
Klasse: Bløddyr
Orden: Veneroida
Familie: Små knivmuslinger

Almindelig knivmusling er almindelig og ret talrig i Nordsøen, Kattegat og det nordlige Bælthav. Muslingen lever på 5-30 meters dybde på hård sandbund, hvor den graver sig ned, så den står lodret i dybe huller. Almindelig knivmusling er ret almindelig i opskyl på stranden, dog ikke så almindelig som amerikansk knivmusling.

Kendetegn
Knivmuslinger har lange, smalle skaller, der er let buede. Hængslet, der holder de to skaller sammen, sidder i forenden af muslingen. Skallerne er grønlige, brune eller hvide. Når knivmuslingen er gravet ned, kan man kun se bagenden og ånderørene.

Føde
Muslingen lever af alger og planteplankton, som den filterer fra vandet.

Almindelig knivmusling - Ensis ensis - Razor shell
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til ca. 13-15 cm
  • Muslingen er særkønnet
  • Æg og sæd gydes frit i vandet
  • Max levealder: 6-7 år
Vidste du det?
Ånderørene hos almindelig knivmusling er lysfølsomme, og hvis der falder en skygge på muslingen, graver den sig hurtigt dybere ned i sandbunden. På den måde beskytter muslingen sig mod fjender. Knivmuslingen bruger sin fod til at grave sig ned i bundlaget.