Latinsk navn: Cerastoderma edule
Engelsk navn: Common cockie
Klasse: Bløddyr
Orden: Chamida
Familie: Hjertemuslinger

Almindelig hjertemusling er meget udbredt i den danske farvande indtil den vestlige del af Østersøen. Muslingen lever på lavt vand ned til 2 meters dybde, hvor den graver sig 1-2 cm ned i sandbunden. Man finder ofte skaller fra hjertemuslingen i opskyllet på stranden. Æg og sæd gydes frit i vandet og larverne er fritsvømmende.

Kendetegn
Muslingens skaller er ovale eller runde og kalkhvide med ribber og tværlister. Skallerne lukker helt tæt og er hjerteformede i profil. Muslingen har korte ånderør. Almindelig hjertemusling er som regel nedgravet, men den kan dog også bevæge sig på havbunden vha. af sin muskelfod.

Føde
Hjertemuslingen filtrerer plankton fra vandet, som pumpes ind og ud gennem ånderørene. 

Almindelig hjertemusling - Cerastoderma edule - Common cockie
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: Op til 5 cm
  • Æg: ?
  • Gyder: Forår
  • Max levealder: 2-3 år
Vidste du det?
Almindelig hjertemusling er godt beskyttet af sine skaller. Muslingerne er dog et ret vigtigt fødeemne for vadefugle, der kan fange dem og smadre skallerne med deres lange, stærke næb. Boresnegle kan også bore hul i muslingens skaller og udsuge den.