Latinsk navn: Deroceras agreste
Engelsk navn: Field slug
Klasse: Bløddyr
Orden: Lungesnegle
Familie: Agriolimacidae

Agersneglene lever ikke kun på marker, som man skulle tro efter deres navn. De findes især i løvskove og andre områder med tæt vegetation og god fugtighed. Agersneglene kommer mest frem om natten, hvor luftfugtigheden er størst.

Kendetegn
Agersneglen er en lille snegl, som sjældent bliver længere end 3-4 cm. Agersneglene er grå, hvidlige eller brune.

Føde
Agersneglene æder især friske plantedele, og de kan være til stor skade på marker og i gartnerier. I haverne ser vi ofte agersneglene i salat og andre grøntsager.

Agersnegl - Deroceras agreste - Field slug
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Længde: 3-4 cm
  • Parring: August-September
  • Æg: Overvintrer
  • Levealder: 1 år
Vidste du det?
Agersneglene lægger deres æg, hvor de er godt beskyttede mod kulde. Hvis man graver i en kompostbunke om efteråret, kan man ofte støde på agersneglens æg, der er klare og ca. 2 mm i diameter.