Af Jørgen Steen

Søanemone

Latinsk navn: Metridium senile
Engelsk navn: Plumose anemone
Klasse: Smådyr
Orden: Søanemoner
Familie: Metridiidae

Almindelig søanemone eller sønellike findes i alle de danske farvande, dog kun i den vestlige del af Østersøen. Dyret lever ofte på alger, sten, muslingeskaller, moler eller høfder. 

Kendetegn
Søanemoner har en stok- eller rørformet krop med en bred fodskive og en mundskive besat med talrige tynde og korte fangarme. Arten varierer i farve fra hvidlig over rosa og gulbrun. Fangarmene er lysere end resten af dyret.

Føde
Almindelig søanemone lever af smådyr, en-cellede småorganismer og dyreplankton. Søanemoner lammer deres bytte med gift fra fangarmenes nældeceller.

  • Søanemone © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
    Søanemone © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Højde: 10-30 cm

Vidste du det?

Almindelig søanemone formerer sig både ved ukønnet knopskydning, dvs. afsnøring af en del af fodskiven, og ved kønnet formering, hvor æg og sæd gydes frit i vandet. Æggene udvikles til larver, der svømmer frit i vandet i 1-2 uger.

Fakta

Levesteder: Kyst og hav
Højde: 10-30 cm

Vidste du det?

Almindelig søanemone formerer sig både ved ukønnet knopskydning, dvs. afsnøring af en del af fodskiven, og ved kønnet formering, hvor æg og sæd gydes frit i vandet. Æggene udvikles til larver, der svømmer frit i vandet i 1-2 uger.


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.