Af Jørgen Steen

Kardinalbille

Latinsk navn: Pyrochroa coccinea
Engelsk navn: Black-headed Cardinal Beetle
Klasse: Insekter
Orden: Biller
Familie: Kardinalbiller

Kardinalbillen er en stor, flot bille, som er meget almindelig i løvskove. Den træffes især i lysninger i skoven og i skovbryn, hvor der er blomster med nektar.

Kendetegn
Kardinalbillen kendes især på sine flot farvede dækvinger, der er blevet sammenlignet med de katolske kardinalerns røde kappe. Billens ben, hovede og dens savtakkede antenner er sorte.

Føde
Kardinalbillen lever af nektar fra især hvidtjørn og skærmplanter. Larven lever under barken på døde træer, hvor den æder både rester af træet og af andre smådyr, der lever under barken.

 • Kardinalbille © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Kardinalbille © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

Fakta

 • Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb
 • Længde: 1,5-2 cm
 • Parring: Maj-juni
 • Larvetid: 2 år
 • Puppetid: 3-5 uger

Vidste du det?

Kardinalbillen lægger æg under barken på døde løvtræer. Da elmesygen for nogle år siden fik mange elmetræer i Danmark til at gå ud, fik kardinalbillen gode muligheder for at brede sig.

Fakta

 • Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb
 • Længde: 1,5-2 cm
 • Parring: Maj-juni
 • Larvetid: 2 år
 • Puppetid: 3-5 uger

Vidste du det?

Kardinalbillen lægger æg under barken på døde løvtræer. Da elmesygen for nogle år siden fik mange elmetræer i Danmark til at gå ud, fik kardinalbillen gode muligheder for at brede sig.

Aktivitetsark

Læs om kardinalbille
Kardinalbille læs og skriv
Kardinalbille læs og skriv
Kardinalbille tegn
Dyrenes bygning bille

Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.