Skip to main content
Af Jørgen Steen

Vibe

Latinsk navn: Vanellus vanellus
Engelsk navn: Lapwing / Peewit
Tysk navn: Kiebitz
Svensk navn: Tofsvipa
Norsk navn: Vipe
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Brokfugle

Viben ses i Danmark som træk- og ynglefugl i februar-november. Kun få overvintrer i Danmark. Større træk af viber passerer Danmark både forår og efterår. Viben lever på græsmarker, enge samt ved moser, søer, fjorde og kyster. Fuglen yngler i fugtige områder. Udenfor yngletiden lever viberne i flokke.

Kendetegn
Viben er med sin lange fjertop let genkendelig. Fuglen er sort på brystet, hvid på bugen og på begge sider af ansigtet. Ryggen og vingerne er mørkegrønne med metalskær. Vingerne er desuden brede og vingespidserne afrundede. Viben er brunlig under den korte hale.

Føde
Viben tager insekter og orme, som den finder på jorden både om dagen og om natten.

 • Vibe © Kirsten Hjørne
  Vibe © Kirsten Hjørne
 • Vibe flyvende © Kirsten Hjørne
  Vibe flyvende © Kirsten Hjørne

  Fakta

  • Levesteder: Det åbne land, Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 67-76 cm
  • Længde: 28-31 cm
  • Vægt: 150-310 g
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 26-28 dage
  • Ungetid: 35-40 dage

  Vidste du det?

  Viben kan let genkendes på mere end sit specielle ydre. Fuglen er nemlig også meget kendt for sin sangflugt, der indebærer akrobatiske drej og styrtdyk mod jorden. Denne adfærd ses i sær ved ynglepladser og over græsmarker om foråret.

  Fakta

  • Levesteder: Det åbne land, Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 67-76 cm
  • Længde: 28-31 cm
  • Vægt: 150-310 g
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 26-28 dage
  • Ungetid: 35-40 dage

  Vidste du det?

  Viben kan let genkendes på mere end sit specielle ydre. Fuglen er nemlig også meget kendt for sin sangflugt, der indebærer akrobatiske drej og styrtdyk mod jorden. Denne adfærd ses i sær ved ynglepladser og over græsmarker om foråret.

  Aktivitetsark

  Læs om vibe
  Vibe print
  Kender du måge-vadefugle
  Vibe læs og skriv
  Vibe gæt, tegn, mal
  Vibe mal og gæt
  Vibe tegn