Skip to main content
Af Jørgen Steen

Trane

Latinsk navn: Grus grus
Engelsk navn: Common crane
Klasse: Fugle
Orden: Tranefugle
Familie: Traner

Tranen er en trækfugl, der passerer Danmark i marts og igen i september. Kun få traner yngler i Danmark, hvilket sker ved uforstyrrede moseområder. Tranen lever generelt ved skjulte vådområder med spredt vegetation.

Kendetegn
Tranens fjerdragt er grålig. Den lange hals er sort foran med et hvidt bånd bagpå hele vejen op til øjet. Tranen har desuden en rød isse. Vingerne er grå som resten af fjerdragten, dog med sorte svingfjer. Tranen flyver med strakt hals og ben. Under trækket flyver tranerne ofte i V-formation.

Føde
Traner lever hovedsageligt planteføde såsom bær, korn og frø. De tager dog i mindre grad også insekter og andre smådyr. 

 • Trane © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Trane © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Vingefang: 180-230 cm
  • Længde: 100-120 cm
  • Vægt: 4-7 kg
  • Maks. levealder: 17 år
  • Kuldstørrelse: 2 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 30 dage
  • Ungetid: 65-70 dage

  Vidste du det?

  Tranen er særlig kendt for sin dans. Dansen består i, at to eller flere traner hopper og springer rundt med udbredte og let hængende vinger for så at bukke dybt for hinanden. Tranernes dans har en vigtig social betydning.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Vingefang: 180-230 cm
  • Længde: 100-120 cm
  • Vægt: 4-7 kg
  • Maks. levealder: 17 år
  • Kuldstørrelse: 2 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 30 dage
  • Ungetid: 65-70 dage

  Vidste du det?

  Tranen er særlig kendt for sin dans. Dansen består i, at to eller flere traner hopper og springer rundt med udbredte og let hængende vinger for så at bukke dybt for hinanden. Tranernes dans har en vigtig social betydning.

  Aktivitetsark

  Læs om trane
  Trane læs og skriv
  Trane mal og gæt
  Trane tegn