Skip to main content
Af Jørgen Steen

Taffeland

Latinsk navn: Aythya ferina
Engelsk navn: Common pochard
Tysk navn: Tafelente
Svensk navn: Brunand
Norsk navn: Taffeland
Klasse: Fugle Orden: Andefugle Familie: Svaner, gæs og ænder

Taffelanden forekommer hele året, enten som almindelig vintergæst nordfra eller som trækgæst i april-september. Taffelanden lever i fjorde og lavvandede kyster. Taffelænderne yngler ofte ved større søer eller moser. Lever af og til i kolonier med hættemåger.

Kendetegn
Hannen har i yngledragt et rødbrunt hoved samt sort bryst og bagparti. Kroppen er grålig. Næbbet er sort med et gråt tværbånd. Hunnen er gråbrun, men har ellers det samme mønster som hannen. 

Føde
Taffelandens føde består af vandplanter, muslinger, snegle, småfisk og krebsdyr. Ungerne fodres især med insektlarver. Dykker eller snadrer i vandoverfladen efter føden.

 • Taffeland © Kirsten Hjørne I Tekst Jørgen Steen
  Taffeland © Kirsten Hjørne I Tekst Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 67-82 cm
  • Længde: 42-49 cm
  • Vægt: 700-1100 g
  • Maks. levealder: 23 år
  • Kuldstørrelse: 8-10 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 25 dage
  • Ungetid: 50-55 dage

  Vidste du det?

  Uden for yngletiden raster taffelanden ligesom troldanden på vandet om dagen. Først om natten søger den føde. Taffelanden er en dykand, men den dykker kun et par meter. Taffelanden foretrækker derfor at søge føde på lavt vand.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 67-82 cm
  • Længde: 42-49 cm
  • Vægt: 700-1100 g
  • Maks. levealder: 23 år
  • Kuldstørrelse: 8-10 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 25 dage
  • Ungetid: 50-55 dage

  Vidste du det?

  Uden for yngletiden raster taffelanden ligesom troldanden på vandet om dagen. Først om natten søger den føde. Taffelanden er en dykand, men den dykker kun et par meter. Taffelanden foretrækker derfor at søge føde på lavt vand.

  Aktivitetsark

  Læs om taffeland
  Taffeland print
  Taffeland læs og skriv
  Taffeland gæt, tegn, mal
  Taffeland mal og gæt
  Taffeland tegn
  Kender du ænder og gæs
  Fugle ved kyst og hav 1 print A3
  Fugle ved kyst og hav 2 print A3