Skip to main content
Af Jørgen Steen

Solsort

Latinsk navn: Turdus merula
Engelsk navn: Blackbird
Tysk navn: Amsel
Svensk navn: Koltrast
Norsk navn: Svarttrost
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Drosler

Solsorten er en meget almindelig ynglefugl i Danmark. Der kommer mange solsorte på træk nordfra og nogle bliver i Danmark hele vinteren. Solsortene træffes året rundt i skove, på marker og i haver, hvor de søger efter insekter og orme i græsset.

Kendetegn
Solsorthannen kendes på sin helt sorte fjerdragt, det gule næb og en tynd gul ring omkring øjet. Hunnen er mørkebrun og har et brunligt næb. På undersiden er den lysere med brune aftegninger i fjerdragten.

Føde
Solsortene lever om sommeren især af insekter, snegle og orme, som de finder på jorden. Om vinteren spiser de mange bær, frugter og frø.

 • Solsort han © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Solsort han © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
 • Solsort hun © Kirsten Hjørne
  Solsort hun © Kirsten Hjørne

  Fakta

  • Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb
  • Vingefang: 34-38,5 cm
  • Længde: 25 cm
  • Vægt: 80-110 g
  • Maks. levealder: 21 år
  • Kuldstørrelse: 3-5 æg
  • Antal kuld: 2-3
  • Rugetid: 13-15 dage
  • Ungetid: 12-15 dage

  Vidste du det?

  Solsorten kan ikke dreje sine øjne fremad, så den kan se sit bytte med begge øjne samtidig. Derfor ser man ofte solsorte, som lægger hovedet på skrå, når de søger efter orme. Så kan de bedre stille skarpt på deres bytte med det ene øje.

  Fakta

  • Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb
  • Vingefang: 34-38,5 cm
  • Længde: 25 cm
  • Vægt: 80-110 g
  • Maks. levealder: 21 år
  • Kuldstørrelse: 3-5 æg
  • Antal kuld: 2-3
  • Rugetid: 13-15 dage
  • Ungetid: 12-15 dage

  Vidste du det?

  Solsorten kan ikke dreje sine øjne fremad, så den kan se sit bytte med begge øjne samtidig. Derfor ser man ofte solsorte, som lægger hovedet på skrå, når de søger efter orme. Så kan de bedre stille skarpt på deres bytte med det ene øje.

  Aktivitetsark

  Læs om solsort
  Solsort print
  Solsort læs og skriv
  Solsort gæt, tegn, mal
  Solsort mal og gæt
  Solsort tegn