Skip to main content
Af Jørgen Steen

Rødhals

Latinsk navn: Erithacus rubecula
Engelsk navn: Robin
Tysk navn: Rotkehlchen
Svensk navn: Rödhake
Norsk navn: Rødstrupe
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Drosler

Rødhalsen er en af Danmarks mest almindelige ynglefugle, og den træffes overalt. Om efteråret kommer store flokke af rødhalse på træk nordfra gennem Danmark. Rødhalsen overvintrer i Sydeuropa og Afrika, men i milde vintre bliver en del rødhalse i Danmark.

Kendetegn
Rødhals kaldes også rødkælk på grund af sit rustrøde bryst. Rødhals har korte vinger, kort hale og lange, tynde ben.

Føde
Rødhalsen spiser især insekter og smådyr, men den ses også af og til ved foderbrædterne om vinteren, hvor den er en meget tillidsfuld fugl.

 • Rødhals © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Rødhals © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb
  • Vingefang: 20-22 cm
  • Længde: 14 cm
  • Vægt: 16-22 g
  • Maks. levealder: 17 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 13-14 dage
  • Ungetid: 12-15 dage

  Vidste du det?

  Rødhalsen bruger sit røde bryst, når den skal forsvare sit territorium mod en anden rødhals. Den retter sig op, puster fjerdragten op og viser sit bryst over for den fremmede fugl, som ofte holder sig borte.

  Fakta

  • Levesteder: Skoven, Det åbne land, Sø og vandløb
  • Vingefang: 20-22 cm
  • Længde: 14 cm
  • Vægt: 16-22 g
  • Maks. levealder: 17 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 13-14 dage
  • Ungetid: 12-15 dage

  Vidste du det?

  Rødhalsen bruger sit røde bryst, når den skal forsvare sit territorium mod en anden rødhals. Den retter sig op, puster fjerdragten op og viser sit bryst over for den fremmede fugl, som ofte holder sig borte.

  Aktivitetsark

  Læs om rødhals
  Rødhals print
  Rødhals læs og skriv
  Rødhals gæt, tegn, mal
  Rødhals mal og gæt
  Rødhals tegn
  Gæt små fugle fra skoven
  Kender du småfugle ved sø og vandløb
  Kender du småfugle i skoven