Skip to main content
Af Jørgen Steen

Rødben

Latinsk navn: Tringa totanus
Engelsk navn: Common redshank
Tysk navn: Rotschenkel
Svensk navn: Rödbena
Norsk navn: Rødstilk
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Brokfugle

I Danmark findes både nordlige og sydlige rødben. De nordlige overvintrer i Danmark, mens de sydlige ankommer i marts og trækker væk igen til oktober. Rødben lever og yngler på enge langs søer og vandløb, ved moser samt på vadeflader ved kysten. De søger føde i mudder og på lavt vand.

Kendetegn
Rødben har fået navn efter de lange orangerøde ben. Fuglen har en gråbrun ryg med mørke pletter samt en hvid underside. Det lige næb er sort og rødt. I yngletiden er rødbenens fjerdragt mørkere og med striber på undersiden. Når rødben flyver kan man desuden se de hvide vingekanter.

Føde
Rødben tager især orme, muslinger, små krebsdyr og insekter.

 • Rødben © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Rødben © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 45-52 cm
  • Længde: 27-29 cm
  • Vægt (han): 85-140 g
  • Vægt (hun): 110-155 g
  • Maks. levealder: 26 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 24 dage
  • Ungetid: 25-35 dage

  Vidste du det?

  Rødbenen er en meget nervøs fugl, der er hurtig til at lette, hvis den bliver forstyrret eller føler sig truet. Samtidig med, at den er hurtig til at lette, udstøder den også høje og kraftige advarselslyde.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 45-52 cm
  • Længde: 27-29 cm
  • Vægt (han): 85-140 g
  • Vægt (hun): 110-155 g
  • Maks. levealder: 26 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 24 dage
  • Ungetid: 25-35 dage

  Vidste du det?

  Rødbenen er en meget nervøs fugl, der er hurtig til at lette, hvis den bliver forstyrret eller føler sig truet. Samtidig med, at den er hurtig til at lette, udstøder den også høje og kraftige advarselslyde.

  Aktivitetsark

  Læs om rødben
  Rødben print
  Kender du måge-vadefugle
  Rødben læs og skriv
  Rødben gæt, tegn, mal
  Rødben mal og gæt
  Rødben tegn
  Fugle ved kyst og hav 1 Print A3
  Fugle ved kyst og hav 2 print A3