Skip to main content
Af Jørgen Steen

Krikand

Latinsk navn: Anas crecca
Engelsk navn: Common teal
Tysk navn: Krickente
Svensk navn: Kricka
Norsk navn: Krikkand
Klasse: Fugle Orden: Andefugle Familie: Svaner, gæs og ænder

I Danmark yngler kun omkring 300 par krikænder, især ved næringsfattige søer og vandhuller. Til gengæld passerer store flokke af krikænder Danmark i trækperioden. Her ses de oftest ved lavvandede fjorde.

Kendetegn
Hannen har en grå fjerdragt og et rustbrunt hoved med en metalgrøn stribe gennem øjet med gul indramning. Gumpen er gul. Hunnen har en gråbrun fjerdragt. Begge køn har et grønt og sort vingespejl. Krikanden er den mindste and i Danmark.

Føde
Krikændernes føde består om vinteren af frø og vandplanter. Om sommeren består føden af krebsdyr, bløddyr og insekter, som ænderne finder ved at snadre med næbbet i mudderet.

 • Krikand © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Krikand © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 58-64 cm
  • Længde: 34-38 cm
  • Vægt: 250-400 g
  • Maks. levealder: 21 år
  • Kuldstørrelse: 8-11 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 21-23 dage
  • Ungetid: 25-30 dage

  Vidste du det?

  Når krikanden ligger i vandet og pludselig føler sig truet, reagerer den hurtigt. Den stryger lodret op i luften, hvor den ved hjælp af drej, vendinger og retningsskift forsøger at slippe af med sin fjende.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 58-64 cm
  • Længde: 34-38 cm
  • Vægt: 250-400 g
  • Maks. levealder: 21 år
  • Kuldstørrelse: 8-11 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 21-23 dage
  • Ungetid: 25-30 dage

  Vidste du det?

  Når krikanden ligger i vandet og pludselig føler sig truet, reagerer den hurtigt. Den stryger lodret op i luften, hvor den ved hjælp af drej, vendinger og retningsskift forsøger at slippe af med sin fjende.

  Aktivitetsark

  Læs om krikand
  Krikand print
  Krikand læs og skriv
  Krikand gæt, tegn, mal
  Krikand mal og gæt
  Krikand tegn
  Kender du ænder og gæs
  Fugle ved kyst og hav 1 print A3
  Fugle ved kyst og hav 2 print A3