Skip to main content
Af Jørgen Steen

Hjejle

Latinsk navn: Pluvialis apricaria
Engelsk navn: Eurasian golden plover
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Brokfugle

Hjejlen er en almindelig trækgæst, der kan ses i perioden marts-november. Hjejler forekommer i store, tætte flokke på marker og enge nær ved kysterne. De kan ses i kystområderne overalt i landet i trækperioden.

Kendetegn
Hjejlens yngledragt har en sort underside med en hvid kant. Oversiden er sortbrun med gule pletter. I vinterdragten mister hjejlen den sorte farve på bugen, som bliver hvid med et gyldent skær.

Føde
Hjejlens føde består af insekter, orme og edderkopper, som den piller op af jorden. Hjejlen spiser også bær og frø.

 • Hjejle © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Hjejle © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 67-76 cm
  • Længde: 25-29 cm
  • Vægt: 140-210 g
  • Max levealder: 12 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 28-31 dage
  • Ungetid: 25-33 dage

  Vidste du det?

  Hjejlen var tidligere en almindelig ynglefugl i Danmark. Men på grund af opdyrkningen af især de danske heder, er hjejlen nu sjælden som ynglefugl. De få ynglende hjejler holder til i klitområder eller reservater.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 67-76 cm
  • Længde: 25-29 cm
  • Vægt: 140-210 g
  • Max levealder: 12 år
  • Kuldstørrelse: 4 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 28-31 dage
  • Ungetid: 25-33 dage

  Vidste du det?

  Hjejlen var tidligere en almindelig ynglefugl i Danmark. Men på grund af opdyrkningen af især de danske heder, er hjejlen nu sjælden som ynglefugl. De få ynglende hjejler holder til i klitområder eller reservater.

  Aktivitetsark

  Læs om hjejle
  Hjejle læs og skriv
  Hjejle gæt, tegn, mal
  Hjejle mal og gæt
  Hjejle tegn
  Kender du måge-vadefugle