Skip to main content
Af Jørgen Steen

Grønbenet rørhøne

Latinsk navn: Gallinula chloropus
Engelsk navn: Eurasian moorhen
Tysk navn: Teichhuhn
Svensk navn: Rörhöna
Norsk navn: Sivhøne
Klasse: Fugle
Orden: Traner
Familie: Vandhøns

Grønbenede rørhøns er almindelige ynglefugle i hele Danmark. De holder især til ved søer, moser og damme, men træffes også i parker samt ved rørskove. De grønbenede rørhøns bygger reder af vandplanter. Størstedelen af de danske rørhøns er trækfugle.

Kendetegn
Den grønbenede rørhøne er sort med brune vinger og lyse sidestriber. Den har grønne tæer og hvide underhalefjer. Særligt karakteristisk er desuden den røde blis i panden.

Føde
Rørhønernes føde består af smådyr som insekter, orme, snegle og larver samt frø og frugter. De finder føden i vandoverfladen eller i rørskoven.

 • Grønbenet rørhøne © Kitsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Grønbenet rørhøne © Kitsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Vingefang: 50-55 cm
  • Længde: 35 cm
  • Vægt: 250-420 g
  • Max levealder: 18 år
  • Kuldstørrelse: 5-9 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 19-22 dage
  • Ungetid: 40-50 dage

  Vidste du det?

  Når den grønbenede rørhøne svømmer eller går oppe på land, vipper den konstant med halen, hvorved de hvide underhalefjer rykvis kommer til syne.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Vingefang: 50-55 cm
  • Længde: 35 cm
  • Vægt: 250-420 g
  • Max levealder: 18 år
  • Kuldstørrelse: 5-9 æg
  • Antal kuld: 2
  • Rugetid: 19-22 dage
  • Ungetid: 40-50 dage

  Vidste du det?

  Når den grønbenede rørhøne svømmer eller går oppe på land, vipper den konstant med halen, hvorved de hvide underhalefjer rykvis kommer til syne.

  Aktivitetsark

  Læs om grønbenet rørhøne
  Grønbenet rørhøne print
  Grønbenet rørhøne læs og skriv
  Grønbenet rørhøne gæt, tegn, mal