Skip to main content
Af Jørgen Steen

Gravand

Latinsk navn: Tadorna tadorna
Engelsk navn: Shelduck
Tysk navn: Brandente
Svensk navn: Gravand
Norsk navn: Gravand
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

I Danmark er de fleste gravænder trækfugle. De kan dog ses hele året nær lavandende kyster eller ved søer og moser inde i landet - særlig  mange gravænder overvintrer ved Vadehavet.

Kendetegn
Gravænder er store gåselignende fugle med broget fjerdragt. De kendes især på det rustbrune brystbånd, det røde næb og det mørkegrønne hoved. Hannen og hunnen ligner hinanden. Hunnen er dog mindre, og hannen har en større rød knop på næbbet.

Føde
Gravænder holder sammen i par, og de forsvarer et bestemt yngleterritorium nær kysten eller søer. Deres føde består af muslinger, krebsdyr, insekter og planter.

 • Gravand © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Gravand © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 110-133 cm
  • Længde: 61 cm
  • Vægt: 1,1-1,45 kg
  • Max levealder: 24 år
  • Kuldstørrelse: 8-10 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 29-31 dage
  • Ungetid: 45-50 dage

  Vidste du det?

  Gravænder holder meget tæt sammen parvis. Modsat mange andre ænder passer både hannen og hunnen ungerne. Desuden flyver gravænderne ofte parvis. Hunnen, som er lidt mindre end hannen, flyver forrest.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 110-133 cm
  • Længde: 61 cm
  • Vægt: 1,1-1,45 kg
  • Max levealder: 24 år
  • Kuldstørrelse: 8-10 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 29-31 dage
  • Ungetid: 45-50 dage

  Vidste du det?

  Gravænder holder meget tæt sammen parvis. Modsat mange andre ænder passer både hannen og hunnen ungerne. Desuden flyver gravænderne ofte parvis. Hunnen, som er lidt mindre end hannen, flyver forrest.

  Aktivitetsark

  Læs om gravand
  Gravand print
  Gravand læs og skriv
  Gravand gæt, tegn, mal
  Gravand mal og gæt
  Gravand tegn
  Kender du ænder og gæs
  Fugle ved kyst og hav 1 Print A3
  Fugle ved kyst og hav 2 print A3