Af Jørgen Steen

Grågås

Latinsk navn: Anser anser
Engelsk navn: Greylag goose
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Grågåsen er en meget almindelig ynglefugl ved søer, moser, mindre vandhuller og parker, hvor der også findes græs. Når yngletiden er ovre, samles grågæssene i store flokke. Grågæssene er trækfugle. Mange grågæs vælger at overvintre i Danmark, og derfor kan de ses hele året.

Kendetegn
Grågåsen er gråbrun med lyserøde ben og et orangerødt næb. Grågåsens vinger er tofarvede, hvilket tydeligst ses, når den flyver. Forvingerne er lyse, hvorimod bagvingerne er noget mørkere.  

Føde
Føden består af plantedele som græs, vandplanter og dyrkede afgrøder.

 • Grågås © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Grågås © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
 • Grågås flyvende © Kirsten Hjørne
  Grågås flyvende © Kirsten Hjørne
 • Grågås flyvende © Kirsten Hjørne
  Grågås flyvende © Kirsten Hjørne

Fakta

 • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
 • Vingefang: 147-180 cm
 • Længde: 75-90 cm
 • Vægt: 3,4-3,7 kg
 • Maks. levealder: 23 år
 • Kuldstørrelse: 4-6 æg
 • Antal kuld: 1
 • Rugetid: 27-28 dage
 • Ungetid: 50-60 dage

Vidste du det?

Et par gæs holder sammen hele livet. De vender hvert år tilbage til deres redested. Når gæslingerne er udrugede, holder familien sammen og bevæger sig i flok med faderen bagerst for at forsvare flokken mod mulige fjender.

Fakta

 • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
 • Vingefang: 147-180 cm
 • Længde: 75-90 cm
 • Vægt: 3,4-3,7 kg
 • Maks. levealder: 23 år
 • Kuldstørrelse: 4-6 æg
 • Antal kuld: 1
 • Rugetid: 27-28 dage
 • Ungetid: 50-60 dage

Vidste du det?

Et par gæs holder sammen hele livet. De vender hvert år tilbage til deres redested. Når gæslingerne er udrugede, holder familien sammen og bevæger sig i flok med faderen bagerst for at forsvare flokken mod mulige fjender.

Aktivitetsark

Læs om grågås
Grågås læs og skriv
Grågås mal og gæt
Grågås tegn
Dyrenes bygning andefugl
Kender du ænder og gæs

Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.