Skip to main content
Af Jørgen Steen

Grågås

Latinsk navn: Anser anser
Engelsk navn: Greylag goose
Tysk navn: Graugans
Svensk navn: Grågås
Norsk navn: Grågås
Klasse: Fugle
Orden: Andefugle
Familie: Svaner, gæs og ænder

Grågåsen er en meget almindelig ynglefugl ved søer, moser, mindre vandhuller og parker, hvor der også findes græs. Når yngletiden er ovre, samles grågæssene i store flokke. Grågæssene er trækfugle. Mange grågæs vælger at overvintre i Danmark, og derfor kan de ses hele året.

Kendetegn
Grågåsen er gråbrun med lyserøde ben og et orangerødt næb. Grågåsens vinger er tofarvede, hvilket tydeligst ses, når den flyver. Forvingerne er lyse, hvorimod bagvingerne er noget mørkere.  

Føde
Føden består af plantedele som græs, vandplanter og dyrkede afgrøder.

Grågås © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
Grågås © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
Grågås flyvende © Kirsten Hjørne
Grågås flyvende © Kirsten Hjørne
Grågås flyvende © Kirsten Hjørne
Grågås flyvende © Kirsten Hjørne

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 147-180 cm
  • Længde: 75-90 cm
  • Vægt: 3,4-3,7 kg
  • Maks. levealder: 23 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 27-28 dage
  • Ungetid: 50-60 dage

  Vidste du det?

  Et par gæs holder sammen hele livet. De vender hvert år tilbage til deres redested. Når gæslingerne er udrugede, holder familien sammen og bevæger sig i flok med faderen bagerst for at forsvare flokken mod mulige fjender.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 147-180 cm
  • Længde: 75-90 cm
  • Vægt: 3,4-3,7 kg
  • Maks. levealder: 23 år
  • Kuldstørrelse: 4-6 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 27-28 dage
  • Ungetid: 50-60 dage

  Vidste du det?

  Et par gæs holder sammen hele livet. De vender hvert år tilbage til deres redested. Når gæslingerne er udrugede, holder familien sammen og bevæger sig i flok med faderen bagerst for at forsvare flokken mod mulige fjender.