Af Jørgen Steen

Broget fluesnapper

Latinsk navn: Ficedula hypoleuca
Engelsk navn: Pied Flycatcher
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Fluesnappere

Broget fluesnapper yngler i Danmark, men om vinteren opholder den sig i Afrika syd for Sahara.

Kendetegn
Hannen er i yngletiden meget kontrastrig sort/hvid. Den kendes på det sorte hovede, den sorte overside, det hvide bryst og det hvide vingebånd. Den hvide plet i panden bevarer den hele året. Broget fluesnapper har en forholdsvis kort hale og lange vinger. Hunnen er gråbrun med hvid bug og et stort hvidt felt i vingen.

Føde
Broget fluesnapper fanger flyvende insekter i luften. Den hviler sig ofte på en gren, mens den vipper med halen.

 • Broget fluesnapper han © Kirsten Hjørne
  Broget fluesnapper han © Kirsten Hjørne
 • Broget fluesnapper hun © Kirsten Hjørne
  Broget fluesnapper hun © Kirsten Hjørne

Fakta

 • Levesteder: Skoven, Sø og vandløb
 • Vingefang: 21,5-24 cm
 • Længde: 13 cm
 • Vægt: 9-15 g
 • Max levealder: 10 år
 • Kuldstørrelse: 5-8 æg
 • Antal kuld: 1
 • Rugetid: 12-13 dage
 • Ungetid: 16 dage

Vidste du det?

Hannen finder et redehul i et træ og tiltrækker en hun ved at synge højt. Hvis hunnen synes, stedet er fint, bygger hun en rede, lægger æg og ruger på dem. Hannen finder derefter et nyt redehul og prøver at lokke endnu en hun til.

Fakta

 • Levesteder: Skoven, Sø og vandløb
 • Vingefang: 21,5-24 cm
 • Længde: 13 cm
 • Vægt: 9-15 g
 • Max levealder: 10 år
 • Kuldstørrelse: 5-8 æg
 • Antal kuld: 1
 • Rugetid: 12-13 dage
 • Ungetid: 16 dage

Vidste du det?

Hannen finder et redehul i et træ og tiltrækker en hun ved at synge højt. Hvis hunnen synes, stedet er fint, bygger hun en rede, lægger æg og ruger på dem. Hannen finder derefter et nyt redehul og prøver at lokke endnu en hun til.


Naturporten er din gratis indgang til spændende viden om Danmarks natur.

Kopiering af Naturportens materialer skal registreres efter Copydans regler.


© Stonecom ApS. All Rights Reserved.