Skip to main content
Af Jørgen Steen

Stillehavsøsters

Latinsk navn: Crassostrea gigas
Engelsk navn: Pacific oyster
Tysk navn: Pazifische Auster
Svensk navn: Japanskt jätteostron
Norsk navn: Stillehavsøsters
Klasse: Bløddyr
Orden: Pteroida
Familie: Østers

Stillehavsøsters er almindelige i Vadehavet, Limfjorden, Isefjorden og i Horsens Fjord. Normalt lever østersen på lavt vand ned til 20 meters dybde, hvor den danner rev, ved at flere østers sætter sig fast ovenpå hinanden. Stillehavsøsters kan også sætte sig fast på andre muslinger eller direkte på bunden.

Kendetegn
Stillehavsøstersen kan kendes fra den europæiske østers på, at skallerne er mere aflange. Stillehavsøsters har desuden kraftige, brune skaller, der varierer fra jævne til mere knoldede afhængigt af underlaget. På indersiden af skallerne har muslingen desuden et mørkt lukkemuskel-mærke. Overskallen er mindre end underskallen.

Føde
Østersen bruger sine gæller som en si og filtrerer planteplankton og andre mikroskopiske organismer fra vandet.

 • Stillehavsøsters © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Stillehavsøsters © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: op til 20 cm
  • Stillehavsøstersen er hermafrodit
  • Æg og sæd gydes frit i vandet
  • Gyder: sensommer (hvis vandtemperaturen er over 20 grader)
  • Max levealder: Op til 30 år

  Vidste du det?

  Stillehavsøstersen er indslæbt til Danmark fra Stillehavet ved Japan og Sydøstasien. Den er en såkaldt invasiv art. Stillehavsøsters er uønsket i Danmark, hvilket skyldes, at østersen udkonkurrerer andre arter som fx blåmuslingen. Dette er uheldigt, da blåmuslingen er et vigtigt fødeemne for mange vadefugle

  Fakta

  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: op til 20 cm
  • Stillehavsøstersen er hermafrodit
  • Æg og sæd gydes frit i vandet
  • Gyder: sensommer (hvis vandtemperaturen er over 20 grader)
  • Max levealder: Op til 30 år

  Vidste du det?

  Stillehavsøstersen er indslæbt til Danmark fra Stillehavet ved Japan og Sydøstasien. Den er en såkaldt invasiv art. Stillehavsøsters er uønsket i Danmark, hvilket skyldes, at østersen udkonkurrerer andre arter som fx blåmuslingen. Dette er uheldigt, da blåmuslingen er et vigtigt fødeemne for mange vadefugle

  Aktivitetsark

  Læs om stillehavsøsters
  Stillehavsøsters læs og skriv
  Stillehavsøsters mal og gæt
  Stillehavsøsters tegn