Skip to main content
Af Jørgen Steen

Dammusling

Latinsk navn: Anodonta anatina
Engelsk navn: Swan mussel
Tysk navn: Grosse Teichmuschel
Svensk navn: Dammussla
Norsk navn: Andemusling
Klasse: Muslinger
Orden: Unionoida
Familie: Maler- og dammuslinger

Dammuslinger er almindelige i søer, damme og rolige vandløb. Muslingerne lever halvvejs nedgravet i sandet eller mudderet på bunden. Dammuslinger bevæger sig, når de søger føde. I søer og damme kan de bevæge sig op til 1-2 meter i døgnet.

Kendetegn
Dammuslingen er en aflang musling med tynde og skrøbelige skaller, som er brune, gullige eller grønlige. Indvendig er skallen hvid med perlemor. Muslingen har gæller og kanaler, hvor vand både kan passere ind og ud.

Føde
Dammuslinger suger vand, mudder og bundmateriale ind og filtrerer herefter alger og andre små organiske partikler fra. Samtidig optager de ilt fra vandet. De små larver lever som snyltere på fisk de første par uger.

 • Dammusling © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen
  Dammusling © Kirsten Hjørne I Tekst © Jørgen Steen

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Op til 23 cm.
  • Larvelængde: Ca. 0,25-0,4 mm
  • Maks. levealder: Over 20 år
  • Kønsmodne efter 4-5 år

  Vidste du det?

  Når dammuslinger formerer sig, sker det ved, at hannerne gyder deres sæd i frit vand. Sæden suges ind sammen med vand af hunmuslingerne, hvorved æggene bliver befrugtet. Larverne lever inde i hunmuslingens ydre gæller indtil foråret. Larven har små trekantede skaller med kroge, som gør, at den kan hægte sig fast på fisk.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: Op til 23 cm.
  • Larvelængde: Ca. 0,25-0,4 mm
  • Maks. levealder: Over 20 år
  • Kønsmodne efter 4-5 år

  Vidste du det?

  Når dammuslinger formerer sig, sker det ved, at hannerne gyder deres sæd i frit vand. Sæden suges ind sammen med vand af hunmuslingerne, hvorved æggene bliver befrugtet. Larverne lever inde i hunmuslingens ydre gæller indtil foråret. Larven har små trekantede skaller med kroge, som gør, at den kan hægte sig fast på fisk.

  Aktivitetsark

  Læs om dammusling
  Dammusling læs og skriv
  Dammusling mal og gæt
  Dammusling tegn