Latinsk navn: Hydrachna
Engelsk navn: Water mite
Klasse: Spindlere
Orden: Mider
Familie: Hydrachnidae

Vandmiden findes spredt i størstedelen af Danmark. Den lever i små, lavvandede vandhuller, damme og søer med mange vandplanter. Vandmidens unger gennemgår både et larve- og et nymfestadie.

Kendetegn
Vandmiden er rund eller kugleformet med 8 ben og uden tydelige led. Benene, som bruges til at svømme med, er kraftige og dækket af hår. Vandmiden er rød med nogle mørke pletter eller aftegninger på kroppen.

Føde
Vandmiden lever som voksen og nymfe af insekter, larver, æg, dafnier og vandlopper. Larven er snylter, hvilket vil sige, at den optager næring fra en vært gennem sin sugesnabel.

Vandmide - Hydrachna - Water mite
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: 6-8 mm.
  • Parring: ?
  • Antal æg: ?
  • Kan ses: forår-efterår
Vidste du det?
Når æggene klækkes kommer larverne frem. De kan kendes ved, at de kun har 6 ben. Efter et par uger skifter larven hud og bliver til en nymfe med 8 ben. Først efter endnu et hudskifte forvandles nymfen til en voksen vandmide.