Latinsk navn: Dolomedes fimbriatus
Engelsk navn: Raft Spider
Klasse: Spindlere
Orden: Edderkopper
Familie: Rovedderkopper

Stor rovedderkop kaldes også for moseedderkop. Den lever mellem sumpplanter ved bredden af moser, små søer, damme og små vandhuller. Stor rovedderkop er en udbredt men ret sjælden edderkop i Danmark.

Kendetegn
Stor rovedderkop er mørk chokoladebrun med to hvidgule striber langs siderne og kraftige, lådne ben. Hunnen bærer æggene i en rund kokon under kroppen.

Føde
Stor rovedderkop jager dyr, der lever i planter ved bredden eller er faldet i vandet, og dyr, der lever på vandoverfladen elle nede i vandet. Edderkoppen æder bl.a. skøjteløbere, stankelben, små fisk, fiskelarver og haletudser.

Stor rovedderkop - Dolomedes fimbriatus  - Raft Spider
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Længde (han): 9-15 mm
  • Længde (hun): 13-25 mm
  • Parring: Juni-juli
  • Antal æg: 250-700
  • Kan ses: Marts-oktober
Vidste du det?
Stor rovedderkop kan gemme sig nede i vandet på en plante eller på bunden. Luften bliver omkring edderkoppens krop i et tyndt lag hår, og edderkopppen kan blive nede i vandet i adskillige minutter.