Latinsk navn: Araneus alsine
Engelsk navn: Strawberry Spider
Klasse: Spindlere
Orden: Edderkopper
Familie: Hjulspindere

Orange hjulspinder var indtil for få år siden meget sjælden i Danmark og fandtes kun få steder i Jylland, men nu er den fundet mange andre steder i landet. Hjulspinderen lever i løvskove, moser, skovlysninger og på enge og brakmarker. Den spinder et lille hjulspind af fine, tynde tråde lavt over jorden. Edderkoppen gemmer sig i et sammenrullet blad midt i spindet og kommer kun frem, når der er fangst.

Kendetegn
Den orange hjulspinder har en stor, rund, rød eller orange bagkrop med mange, små, hvide eller gullige pletter. Hunnen er meget større end hannen.

Føde
Orange hjulspinder fanger og æder græshopper, fluer og andre insekter.

Orange hjulspinder - Araneus alsine  - Strawberry Spider
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Længde (han): 5-6 mm
  • Længde (hun): 9-13 mm
  • Parring: Juni-juli
  • Kan ses: Sommer-efterår
Vidste du det?
Edderkoppens orangerøde bagkrop med små hvide eller gule pletter minder lidt om et jordbær. Derfor kaldes arten "Strawberry Spider" på engelsk.