Latinsk navn: Xysticus cristatus
Engelsk navn: Crab spider
Klasse: Spindlere
Orden: Edderkopper
Familie: Krabbeedderkopper

Krabbeedderkoppen har fået sit navn, fordi den ligner en lille krabbe og også bevæger sig nogenlunde som en krabbe. Krabbeedderkoppen findes overalt i Danmark. Den kaldes også kamæleon-edderkoppen, fordi den kan skifte farve.

Kendetegn
Hunnen er som regel lysegul eller hvid med nogle brunlige pletter på bagkroppen. Hunnen er tre gange så stor som hannen.

Føde
Krabbeedderkoppen lever af insekter, og den er mest aktiv, når insekterne flyver fra blomst til blomst i solskin. Den sidder ganske stille i en blomst og venter på et bytte, som den griber og lammer med lynets hast. Den kan fange store byttedyr, bl.a. sommerfugle og humlebier.

Krabbeedderkop - Xysticus cristatus - Crab spider
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Det åbne land
  • Kropslængde (han): 3 mm
  • Kropslængde (hun): 10 mm
  • Parring: Juni-august
  • Æg: Overvintrer
  • Levetid: 1 år
Vidste du det?
Krabbeedderkoppen kan skifte farve mellem gul, grøn og hvid, alt efter hvilken blomst, den sidder i. Men det varer dog op til to døgn, før farven har ændret sig. Til gengæld er krabbeedderkoppen godt skjult i blomsten, hvor den nemt fanger insekter og smådyr.