Latinsk navn: Argiope bruennichi
Engelsk navn: Wasp Spider
Klasse: Spindlere
Orden: Edderkopper
Familie: Hjulspindere

Hvepseedderkoppen er almindelig i Danmark. Den lever på sydvendte skråninger, sandede brakmarker, tørre enge og overdrev med sol. Edderkopppen spinder et 30-40 cm stort hjulspind lavt over jorden, hvor den sidder i midten og venter på, at et byttet bliver fanget.

Kendetegn
Hos hvepseedderkoppen er der stor forskel på hannen og hunnen. Hannen er lille og mørk, og hunnen er stor med gul- og sortstribet bagkrop. Midt i hvepseedderkoppens spind er der et zig-zagformet hvidt bånd.

Føde
Hvepseedderkopper lever især af græshopper. De æder også fluer, bier og andre insekter.

Hvepseedderkop - Argiope bruennichi  - Wasp Spider
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Længde (hun): 13-18 mm
  • Længde (han): 5-10 mm
  • Parring: Juli-august
  • Antal æg: 300-400
  • Kan ses: Juli-september
Vidste du det?
Efter parringen æder hunnen ofte hannen. Senere på sommeren spinder hunnen en ægkokon, hvor hun lægger æggene i. Hunnen dør selv i løbet af efteråret. Æggene overvintrer i kokonen og klækkes først til foråret. Ungerne bliver kønsmodne i løbet af sommeren og er klar til at parre sig.