Latinsk navn: Myotis daubentoni
Engelsk navn: Daubenton’s bat
Klasse: Pattedyr
Orden: Flagermus
Familie: Barnæser

Vandflagermusene holder til nær søer og vådområder, hvor der er mange flyvende insekter, som de jager, mens de flyver nær vandoverfladen. Vandflagermusen er almindelig i hele Danmark.

Kendetegn
En vandflagermus er gråbrun på ryggen og gråhvid på undersiden. Den har et lille rundt hoved med små ører og en rødbrun snude. Vandflagermusene har forholdsvis store fødder, men ellers kan de være vanskelige at skelne fra andre flagermus. Vingefanget er ca. 25 cm.

Føde
Vandflagermus lever af små flyvende insekter, som fanges i luften.

Vandflagermus - Myotis daubentoni - Daubenton’s bat
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: 8-9 cm med hale
  • Vægt: 7-12 g
  • Kuldstørrelse: 1
  • Antal kuld: 1
  • Drægtighed: 6 uger
  • Max levealder: 20 år
Vidste du det?
Vandflagermus er en almindelig og meget stor gruppe af pattedyr. I Danmark findes 17 forskellige arter.