Latinsk navn: Phoca vitulina
Engelsk navn: Harbour seal, common seal
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovdyr
Familie: Sælhunde

Den spættede sæl er almindelig i de fleste danske farvande og kan ses hele året. Spættet sæl er den eneste sæl, der yngler fast i Danmark. De spættede sæler lever nær kyster med uforstyrrede sandbanker, revler og småøer. Her parrer eller hviler sælerne sig.

Kendetegn
Spættet sæl er lysegrå eller gråbrun med et mørkt plettet mønster. Pelsen er lysere på bugen. Hovedet er hundeagtigt - dog uden ydre ører. Snuden er kort, og linjen fra panden til snuden er buet. Sælernes pelsfarve varierer, og mønsteret er forskelligt for hver enkel sæl.

Føde
Den spættede sæls føde består af fisk samt blæksprutter og krebsdyr. Sælen sluger føden.

Spættet sæl - Phoca vitulina - Harbour seal, common seal
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: 150-180 cm
  • Vægt: 67-120 kg
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1
  • Drægtighed: 11 måneder
  • Dieperiode: 1 måned
Vidste du det?
Spættet sæl er godt tilpasset til livet i vandet. Sælen kan bl.a. sove i vandet. Tyngdekraften får den sovende sæl til langsomt at synke ned, men sælen kommer automatisk op til vandoverfladen for at trække vejret  - uden at vågne!