Latinsk navn: Tursiops truncatus
Engelsk navn: Bottle-nosed dolphin
Klasse: Pattedyr
Orden: Hvaler
Familie: Delfiner

Øresvinet er en delfin, der kun sjældent besøger de danske farvande. Øresvinet kan både leve tæt på kysten og på åbent vand. Kan desuden også forekomme i floder. Lever ofte i store flokke.

Kendetegn
Øresvinet har en mørkegrå overside. Siderne er mere lysegrå, mens bugen og struben er hvide. Munden ligner et næb. Underkæben er desuden længere end overkæben. Rygfinnen og lufferne er spidse og mørkegrå.

Føde
Øresvins føde består af blæksprutter, krebsdyr og fisk, som svømmer i stimer. Øresvinet kan dykke i over 20 minutter af gangen under jagten.

Øresvin - Tursiops truncatus - Bottle-nosed dolphin
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: 190-400 cm
  • Vægt (han): 150-650 kg
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1
  • Drægtighed: 10-11 måneder
Vidste du det?
Øresvin har lunger. De ånder ud og trækker vejret gennem næseboret, som kaldes for blåsthullet. Luften, som øresvin ånder ud, kaldes for blåsten. Det er en blanding af damp, vand, luft og slim. Blåsten bliver nærmest skudt ud af blåsthullet.