Latinsk navn: Halichoerus grypus
Engelsk navn: Grey seal
Klasse: Pattedyr
Orden: Rovdyr
Familie: Sælhunde

Gråsælen forekommer hele året i Danmark langs uforstyrrede kyster. Den kan desuden ses på land, på klipper, små øer, revler og sandbanker. Her yngler og hviler gråsælerne sig i mindre flokke. Kun få gråsæler yngler dog fast i Danmark. 

Kendetegn
Hannens pels er mørkegrå med få lyse pletter. Hunnens pels er lysere grå med mørke pletter. Ved begge køn er bugen lys og pelsen kort. Snuden er lang og lige.

Føde
Gråsæler lever hovedsagelig af fisk, men de tager også bunddyr, krebsdyr og bløddyr. Mindre dyr sluges hele, mens større dyr tages med op til overfladen og rives i mindre stykker, inden de ædes.

Gråsæl - Halichoerus grypus - Grey seal
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde (han): Op til 250 cm
  • Længde (hun): Op til 200 cm
  • Vægt (han):  180-300 kg
  • Vægt (hun): 130-200 kg
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1
  • Drægtighed: 11 måneder
Vidste du det?
I foråret tilkæmper de største og stærkeste hanner sig et harem af 5-10 hunner. Hannen forsvarer og vogter over sit harem i yngleperioden, hvilket ofte fører til voldsomme kampe mellem hannerne.