Latinsk navn: Balaenoptera physalus
Engelsk navn: Fin whale
Klasse: Pattedyr
Orden: Hvaler
Familie: Finhvaler

Finhvalen besøger af og til de danske farvande. Den store hval lever både på åbent hav og i dybe fjorde samt kystområder. Hvalen kan både leve i varmt og koldt vand. Parringen kan foregå hele året. Finhvaler lever normalt i mindre eller større flokke.

Kendetegn
Finhvalen er verdens næstlængste dyr. Hvalen er slank og sort. Rygfinnen er lav og placeret langt tilbage på ryggen. Undersiden er hvidlig. På bugen er der 50-100 bugfurer. På den højre sider af hvalen er der nogle grå aftegninger.

Føde
Finhvalens føde består hovedsagelig af fisk, blæksprutter og krebsdyr. Når finhvalen jager føde, svømmer den med højre side nedad.

Finhval - Balaenoptera physalus - Fin whale
Fakta
  • Levesteder: Kyst og hav
  • Længde: 17-24 m
  • Vægt:  80-90 tons
  • Kuldstørrelse: 1 unge
  • Antal kuld: 1
  • Drægtighed: 11-12 måneder
Vidste du det?
Finhvalen er en bardehval. Den har barder i stedet for tænder. Barderne hænger ned fra overmunden. De bruges til at si vandet fra føden. Finhvalen kan have op til 960 barder.