Latinsk navn: Rattus norvegicus
Engelsk navn: Brown Rat
Klasse: Pattedyr
Orden: Gnavere
Familie: Ægte mus

Den brune rotte blev indført til Danmark i 1700-tallet. Arten er vidt udbredt og almindeligt forekommende overalt i landet. Rotten lever ved boliger, lagerbygninger, landbrugsejendomme, på lossepladser og i kloakker. I områder, hvor der ikke er bebyggelse, lever rotten i gange under jorden. Rotter lever normalt i kolonier og er især aktive om natten.

Kendetegn
Brun rotte er en stor gnaver med en spids snude og lange følehår. Rottens pels er normalt mørkebrun til gråbrun på oversiden og lysegrå eller gråhvid på undersiden. Halen er tyk, skællet og 17-23 cm lang. 

Føde
Rotten er stort set altædende, og æder frø, korn, insekter, fisk, frøer, fugleæg, fugleunger, ådsler, fødevarer og organisk affald.

Brun rotte - Rattus norvegicus - Brown Rat
Fakta
  • Biotoper: Det åbne land
  • Længde: 20-29 cm
  • Vægt: 200-400 g
  • Kuldstørrelse: 4-12
  • Antal kuld: 5-7
  • Drægtighed: 3-3½ uger
Vidste du det?
Brun rotte har en utrolig god tilpasningsevne, hvorfor arten i dag er udbredt i det meste af verden. Arten er meget svær at bekæmpe, da rotterene er meget forsigtige overfor ukendt føde. Hvis en rotte oplever ubehag ved at have nippet til noget ukendt føde, æder den det aldrig igen!