Latinsk navn: Apodemus agrarius
Engelsk navn: Striped Field Mouse
Klasse: Pattedyr
Orden: Gnavere
Familie: Ægte mus

Brandmusen lever på enge og marker samt i markskel, levende hegn, småkrat og skovbryn. Arten er udbredt på Lolland og Falster samt få steder i Midtjylland. Brandmusen er mest aktiv om eftermiddagen. 

Kendetegn
Brandmusen er en lille mus med en 6-9 cm lang hale. Pelsen er rødbrun til gråbrun med en smal, sort rygstribe. Undersiden er hvidgrå. Musen har et spidst hoved samt forholdsvis store ører og øjne. Brandmusen er noget mindre end skovmus og halsbåndsmus.

Føde
Føden består af spirer, knopper, frø, nødder, ærter og bønner samt insekter, edderkopper, snegle, smådyr og ådsler. 

Brandmus - Apodemus agrarius - Striped Field Mouse
Fakta
  • Biotoper: Det åbne land
  • Længde: 7-12,2 cm
  • Vægt: 16-25 g
  • Kuldstørrelse: 5-7
  • Antal kuld: 2-3
  • Drægtighed: 3 uger
Vidste du det?
Brandmusen lever i gangsystemer nede i jorden, hvor den gemmer forråd til vinteren og laver redekamre. Den lille brandmus søger dog af og til ind i huse og bygninger for at overvintre, når det bliver koldt.