Latinsk navn: Larus marinus
Engelsk navn: Great Black-backed Gull
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Måger

Svartbagen er almindeligt udbredt som standfugl i Danmark. Mågen lever ved kyster, havne og søer samt på de omkringliggende marker og enge. Svartbage yngler og lever normalt i kolonier. Om vinteren også sammen med sølvmågen. Om efteråret kommer store træk af svartbage nordfra til Danmark for at overvintre.

Kendetegn
Svartbagen er en kæmpestor måge med en gråsort overside og en hvid underside. Fødderne er lyseøde, mens det stærke næb er gult med en rød plet. Vingerne har en hvid kant.

Føde
Svartbagen tager fisk, fugleunger, æg, ådsler og affald samt andre fugle, som den nedlægger ved brug af næbbet.  

Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb, Kyst og hav
  • Vingefang: 145-170 cm
  • Længde: 60-78 cm
  • Vægt: 1150-2150 g
  • Maks. levealder: 27 år
  • Kuldstørrelse: 3 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 27-28 dage
  • Ungetid: 49-56 dage
Vidste du det?
Når ungerne prikker med næbbet på den røde plet på svartbagens næb, gylper svartbagen føde op, som ungerne spiser. Begge køn er desuden med til at bygge reden og fodre ungerne.
Svartbag - Larus marinus - Great black-backed gull