Latinsk navn: Parus palustris
Engelsk navn: Marsh tit
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Mejser

Sumpmejsen er almindelig i Danmark, hvor den især lever i gamle løvskove, og mest i fugtige områder i skovene, hvor vegetationen er meget tæt. Sumpmejsen bygger sin rede i huller i træerne, ofte i gamle spættehuller.

Kendetegn
Sumpmejsen er en lille mejse med en tydelig sort kalot. Den er gråbrun på oversiden og lysere grå på undersiden. Derfor kaldte man den tidligere for gråmejse.

Føde
Sumpmejsen lever om sommeren af insekter og edderkopper, men på andre årstider lever den af frø og frugt. Den gemmer vinterforråd af bog og agern i hulrum i barken på gamle træer.

Sumpmejse - Marsh tit - Parus palustris
Fakta
  • Levesteder: Skoven, Sø og vandløb
  • Vingefang: 18-19,5 cm
  • Længde: 11,5 cm
  • Vægt: 9-12 g
  • Maks. levealder: 11 år
  • Kuldstørrelse: 6-8 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 13 dage
  • Ungetid: 16-18 dage
Vidste du det?
Sumpmejsen holder til i et meget lille område, og den flyver meget nødigt over vand. Hvis det har været en hård vinter, hvor mange sumpmejser er døde, kan det være svært at få bestanden op igen. Derfor mangler sumpmejsen på de fleste mindre øer.