Latinsk navn: Haematopus ostralegus
Engelsk navn: Eurasian oystercatcher
Klasse: Fugle
Orden: Mågevadefugle
Familie: Strandskader

Strandskaden er almindelig ynglefugl i store dele af landet og kan ses hele året. Trækfugle sydfra kommer til Danmark i februar og trækker væk igen i september. Trækfugle nordfra overvintrer i store flokke i Vadehavet. Strandskaden yngler ved kyster, strandenge, søer, ådale eller på marker. Reden bygges mellem sten langs kyster og på søbredder.

Kendetegn
Strandskaden har sort hoved og overside samt hvid underside. Næbbet er langt, lige og orangerødt. Benene er også røde. Både små og store flokke af strandskader støjer meget.

Føde
Strandskaden tager muslinger, orme, snegle og insektlarver. Næbbet er særligt godt tilpasset til at åbne muslinger.

Strandskade - Haematopus ostralegus - Eurasian oystercatcher
Fakta
  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Vingefang: 72-86 cm
  • Længde: 39-45 cm
  • Vægt: 400-700 g
  • Maks. levealder: 43 år
  • Kuldstørrelse: 3 æg
  • Antal kuld: 1
  • Rugetid: 24-27 dage
  • Ungetid: 35-42 dage
Vidste du det?
Normalt fodrer vadefugle ikke deres unger. Strandskaden er dog en undtagelse. Strandskadeparret bringer i de første par uger efter udklækningen insekter til ungerne. Flere strandskadepar holder desuden sammen hele livet.