Latinsk navn: Acrocephalus schoenobaenus
Engelsk navn: Sedge Warbler
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Sangere

Sivsangeren er en ret almindelig ynglefugl og trækgæst i det meste af landet. Den lever skjult i rørsumpe og rørskov med tæt krat, buskads og høje urter eller ved moser og i åbne, sumpede områder med urter og spredte pilebuske. Bestanden af sivsangere er gået kraftigt tilbage de sidste år.

Kendetegn
Sivsangeren er spinkel og bredhalet. Oversiden er brun med mørke striber, og undersiden er hvidlig eller beige. Sangfuglen har mørkstribet isse, bred, lys øjenbrynstribe og mørk øjenstribe. 

Føde
Sivsangere lever af edderkopper, myg, biller, fluer, bladlus og andre insekter og smådyr.

Sivsanger - Acrocephalus schoenobaenus - Sedge Warbler
Fakta
  • Levesteder: Det åbne land
  • Vingefang: 17-21 cm
  • Længde: 13-14 cm
  • Vægt: 10-13 g
  • Maks. levealder: 10 år
  • Kuldstørrelse: 5-6 æg
  • Antal kuld: 1-2
  • Rugetid: 13-14 dage
  • Ungetid: 12-14 dage
Vidste du det?
Sivsangeren er en trækfugl. Den ankommer til Danmark i april-maj og forlader os i august-september for at overvintre i Afrika. Sivsangeren klarer det lange stræk til Afrika i ét træk. Inden trækket opbygger fuglende derfor fedtreserver. I denne periode kan de øge deres vægt med 50 %.