Latinsk navn: Corvus cornix
Engelsk navn: Hooded crow
Klasse: Fugle
Orden: Spurvefugle
Familie: Kragefugle

Gråkragen er både en trækfugl og standfugl i Danmark. Gråkragerne yngler i høje træer, og hvert par har et stort territorium. Uden for ynglesæsonen lever kragerne ofte i store flokke.

Kendetegn
Gråkragen er let genkendelig på grund af sin grå farve på ryggen og på bugen. Gråkragen kendes desuden på det store, kraftige næb. I Danmark findes også en mindre bestand af sortkrager, som ligner gråkragen, men de er helt sorte.

Føde
Gråkragen søger føde på jorden. De spiser ofte døde dyr eller affald, som de finder langs veje, på lossepladser eller langs kysten.

Gråkrage - Hotted crow - Corvus corone
Fakta
Vidste du det?
Gråkragen søger føde overalt. Den færdes tit langs vejene, hvor den finder døde smådyr. Gråkragens føde er meget alsidig. Man kan sige, at den er en af naturens egne skraldemænd.