Skip to main content
Af Jørgen Steen

Kyst og hav - fugle

Plakaten måler 60 x 84 cm og har illustrationer af 60 forskellige ande- og svømmefugle, måger, vadefugle og rovfugle, som alle kan ses ved kysten og for nogle arters vedkommende også ved søer. Plakarten  er en afbildning af begge sider fra den tilsvarende foldetavle om fugle ved kyst og hav. Navne på dansk og engelsk. Plakaten er egnet til undervisningsbrug samt til en snak om fuglelivet ved kysten.