Skip to main content
Af Jørgen Steen

Kyst og hav - Fisk og havpattedyr

Plakaten, der måler 60 x 84 cm, har illustrationer af 10 forskellige havpattedyr, som findes i de danske farvande. Desuden er der billeder af 47 forskellige fisk. Navne på dansk og engelsk. Plakaten er egnet til undervisningsbrug samt til en snak om fisk og havpattedyr.