Skip to main content
Af Jørgen Steen

Kyst og hav - Bløddyr, krebsdyr og planter

Plakaten viser mange af de buske og planter, som du finder på strandengen og ved strandbredden. Derudover er der illustrationer af forskellige bløddyr som vandmænd og søstjerner samt krebsdyr og skaldyr. Der er også afbildet noget af det, du kan finde på stranden, f.eks. skaller, rav og forsteninger. Navnene står på dansk og engelsk. Plakaten, der måler 60 x 84 cm, er egnet til undervisningsbrug samt til en snak om livet på og ved stranden.