Skip to main content
Af Jørgen Steen

Rødøjet vandnymfe

Latinsk navn: Erythromma najas
Engelsk navn: Red-eyed damselfly
Tysk navn: Grosses Granatauge
Svensk navn: Rödögonflickslända
Norsk navn: Rødøyevannymfe
Klasse: Insekter
Orden: Guldsmede
Familie: Coenagrionidae

Rødøjet vandnymfe er almindelig i store dele af landet. Den lever ved rene søer og vandhuller med mange flydeplanter samt i roligere åer og vandløb. De kønsumodne vandnymfer strejfer ofte rundt langt fra ynglestederne. Rødøjet vandnymfe kan ses i luften fra maj-august.

Kendetegn
Hannen har røde øjne, blå og sort forkrop samt sort bagkrop med blå tegninger forrest og bagest på bagkroppen. Hunnens forkrop og bagkrop er sorte på oversiden og gulgrønne på undersiden. Hunnens øjne har et rødt skær.

Føde
Rødøjet vandnymfe jager både insekter i luften og mellem buske og træer. Vandnymfe-nymfen lever af forskellige vandlevende insekter og larver samt krebsdyr.

 • Rødøjet vandnymfe © Kirsten Hjørne - Naturporten
  Rødøjet vandnymfe © Kirsten Hjørne - Naturporten
 • Rødøjet vandnymfe larve © Kirsten Hjørne
  Rødøjet vandnymfe larve © Kirsten Hjørne

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: 35-38 mm.
  • Vingefang: 45-52 mm.
  • Nymfetid: 1-2 år

  Vidste du det?

  Parringen foregår i en særlig stilling, som opretholdes mens hunnen anbringer sine æg på vandplanter nede i vandet. Parret kan være nede i vandet i op til en halv time, mens æggene lægges.

  Fakta

  • Levesteder: Sø og vandløb
  • Længde: 35-38 mm.
  • Vingefang: 45-52 mm.
  • Nymfetid: 1-2 år

  Vidste du det?

  Parringen foregår i en særlig stilling, som opretholdes mens hunnen anbringer sine æg på vandplanter nede i vandet. Parret kan være nede i vandet i op til en halv time, mens æggene lægges.

  Aktivitetsark

  Læs om rødøjet vandnymfe
  Læs om rødøjet vandnymfe nymfe
  Rødøjet vandnymfe print
  Rødøjet vandnymfe læs og skriv
  Rødøjet vandnymfe mal og gæt
  Rødøjet vandnymfe tegn
  Kender du guldsmedene
  Dyrenes bygning guldsmed